Historie

Historie Poříčského skautingu podle J. Maršíka - Medvěda:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Novodobá historie:

Skautská družina Medvědi Velké Poříčí

Naše počátky se datují od roku 2011, kdy se tak trošku na divoko snažíme uspořádat letní tábor na Závrchách s oblíbeným tématem „Cesta kolem světa“. Hlavní vedoucí tábora je Zuzka Hanzlová. Tábor předčí naše očekávání a rozhodneme se pokračovat v pravidelných schůzkách. Na konci prázdnin uspořádáme na farním dni nábor, který se celkem zdaří a do našich řad přivede spoustu nových dětí. Po pár prvních schůzkách se vzhledem k počtu dětí dělíme na dvě družiny. Jedna si volí název Varani a v té naši si děti vybírají jméno Medvědi (jako že na počest nejstaršímu skautovi ve Velkém Poříčí, kterým je Papa Maršík (Medvěd). Klučičí družinu Varanů vede Jirka Novák a Antonín Šimek ml. Naše družina Medvědů je smíšená kluci i holky a vedoucí jsou Zuzka Hanzlová, Lenka Štěpánová a Michal Cvejn. Jako zázemí klubovny nám slouží jedna z místností v nově zrekonstruovaném obecním domě.

V roce 2012 se nabízí možnost využití přízemí v objektu bývalé fary ve Velkém Poříčí, která by lépe odpovídala našim potřebám, ta je ale téměř v havarijním stavu a je potřeba ji zrekonstruovat. Ve stejném roce tedy svépomocí a za finanční pomoci farnosti se instaluje plynové topení, radiátory a udělá se kompletní nová elektroinstalace přízemí. Takovým nejzdravějším jádrem a zároveň zákládajícími členy Medvědů z řad dětí se stávají Honza Máslo, Michal a Adéla Novákovi, Lukáš Zeman, Anna a Petr Lofovi, Markéta Rydlová. Později se ještě přidává Kuba Salajka, Vojta Přibyl, Martin Staněk, Denis Hrubý. Organizuje se další letní tábor na Závrchách s názvem „NARNIE“ pod vedením Tondy Šimka ml.

Do konce roku 2012 fungujeme pod hlavičkou Junáka a střediska Bor Velké Poříčí. Zdá se ale, že administrativní a personální požadavky na provoz samostatného střediska narážejí na personální limity velikosti skautského oddílu ve Velkém Poříčí. Koncem roku 2012 se koná poslední mimořádný sněm střediska „BOR“ Velké Poříčí. Následně bude středisko pod hlavičkou Junáka zrušeno.

V roce 2013 organizujeme Country bál v sokolovně ve Velkém Poříčí a zvláštním řízením osudu se po této akci stáváme majiteli klíčů a provozovateli chaty a bývalé trampské osady „Hampejz“ v obci Bělý. Chata je sice dost zpustlá, ale po nezbytných opravách za účasti skautů, kamarádů a tatínků, se z ní stává skvělá základna pro víkendové výpravy do divočiny Polických a Broumovských stěn. Jako znamení se na nově opravené chatě objevuje kresba bílého medvěda od Lukáše Hrubého z Velkého Poříčí. Zároveň společnými silami dětí i vedoucích provedeme vymalování přízemí fary a začínáme si pomalu zvelebovat novou domovskou klubovnu.

 V tomto roce také dostáváme nabídku od družiny starších skautů „Uran“ pokračovat v činnosti pod hlavičkou „Svazu skautů a skautek České republiky“. Nabídku po vzájemné dohodě přijímáme a organizujeme společný tábor „Záhada hlavolamu“ na novém krásném tábořišti ve starém lomu, v téměř zaniklé obci Libná u Zdoňova pod vedením Pavla Šimka.

V roce 2014 se zapojujeme kromě pravidelných schůzek také do roznášení Betlémského světla a pokoušíme se o vytvoření místní tradice s názvem „Betlémské Světlo pro Velké Poříčí“. Ve stejném roce se také hojně provozuje airsoft pro skupinu starších kluků všech družin. V létě se opět organizuje letní tábor na Libné. Tentokráte je vedoucím Jirka Novák a tábor má název „Vikingové“.

V roce 2015 se družina Medvědů zapojuje do akcí jako je Den Země, společné Poříčské toulky a uskutečňuje několik víkendovek s přespáním v nové klubovně, na chatě v Bělém, a také v „Čertovce“ ve Velkém Poříčí. V tomto roce však dochází k názorovým neshodám ve vedení družin a ke zhoršení spolupráce. Vzhledem k těmto okolnostem se družina Medvědů rozhodne zorganizovat alespoň letní alternativu tábora v podobě krátkého puťáku. Vedoucí jsou Michal Cvejn, Tonda Šimek a Lenka Štěpánová. Vydáváme se z Velkého Poříčí směr Závrchy (chata Kamzík) do Bělého (osada Hampejz) a končíme v Hlavňově na chatě kousek od rybníka u kamaráda Jardy Semeráka. Tady se nám začíná formovat další skvělá parta Adéla Nováková, Veronika Hejnová, Aneta Hánová, Tomáš Hornych, Michal Martinec, Lukáš Pavlíček. Do této skupiny patří ještě neodmyslitelně Michal Přibyl, Šimon Pitaš, kteří se však puťáku nemohli z rodinných důvodů zúčastnit.

   

Rok 2016. Zůstáváme sice bratry, ale naše cesty se Svazem skautů a skautek České republiky se rozcházejí. Vracíme se zpátky pod „Junáka“ a potřebné zázemí nám poskytuje středisko Náchod a konkrétně 6. oddíl Grošáků z Hronova pod vedením Jany Kittové – Kytky. Stáváme se tak součástí širšího společenství funkčního střediska o sedmi oddílech. Naše členská základna dětí se zvyšuje až k počtu 25 dětí všeho věku včetně nové skupiny Benjamínků. Objevujeme skvělou vlakovou cestovatelskou soutěž nejen pro skauty s názvem „Křížem Krážem“. Na seznámení s Grošáky z Hronava pořádáme společnou víkendovku v Tisu v Orlických Horách. V létě se pro velký úspěch opět pořádá putovní tábor, tentokrát v opačném směru. Začínáme z Horního Adršpachu směr Libná, Nové Dvory, Hlavňov a končíme na naší základně v Bělém, pak už jen Machov a domů. Vedoucí jsou opět Michal Cvejn, Tonda Šimek a Lenka Štěpánová.

Rok 2017 začínáme opět společnou víkendovkou v Tisu s Hronovskými Grošáky. Více se zapojujeme do akcí s oddíly ze střediska Náchod, jako jsou „Náchodská pouť, Garpova hra, Oheň sv. Jiří a další. Sami se účastníme akce „Křížem krážem“, víkendovka přežití v Bělém, vodáckého výcviku a turnaje v ping-pongu. Za zmínku stojí také brigáda na chatě v Bělém, kde se za pomoci tatínků a kamarádů vybuduje nové kamenné schodiště. Počet dětí blížící se počtu třiceti registrovaných je na jednu stranu velmi optimistický, ale věkové rozložení od benjamínků až po skauty, a to všechno v jedné družině a pouze na dva vedoucí je dlouhodobě neudržitelné. Chybí nám další vedoucí!

V následujícím roce 2018 měníme strategii a oslovujeme další potencionální vedoucí, zároveň se dělíme na tři družiny. Nejmladší (benjamínci) „Medvíďata“ – vedoucí Michal a Zuzka Cvejnovi, mladší holky (světlušky) „Lištičky“ – vedoucí Radka a Štěpánka Stolinovi a nejstarší kluky (skauti) „Medvědi“ – vedoucí Honza Máslo (Butter). Nepodaří se nám však najít vedoucí pro mladší kluky (vlčata). Po většinu roku fungují družiny samostatně a spojují se na třech větších akcích jako je Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka a víkendovka v Tisu. Medvědi se ještě navíc vypraví na zimní přespání do Hlavňova s návštěvou zimního táboření na Hvězdě.

V roce 2019 se vedoucí Lištiček Radka a Štěpánka vydávají soukromě i profesně jiným směrem a nám se nepodaří sehnat náhradu. Přicházíme tedy kompletně o věkovou skupinu mladších dětí (světlušky a vlčata), ale zůstává s námi ze světlušek Natálie Servusová (Naty), která se nám stává velkou pomocnicí u benjamínků. Nadále pokračují tedy Medvědi a Medvíďata. Medvědi organizují slibový oheň v Bělém a u příležitosti této důležité události zakopávají na tajném místě časovou schránku, u které se mají sejít za deset let a jeden den. Jmenovitě Honza Máslo (Butter), Tomáš Hornych (Tom), Michal Martinec (Marťan), Lukáš Pavlíček (Lukin alias LP), Michal Přibyl (Příbor), Krištof Lanta a Michal Cvejn (Myšák). Do kalendáře se ukládá datum 28.dubna 2029.

 

Rok 2020 začíná nejúspěšnější Tříkrálovou sbírkou v historii Velkého Poříčí (co se týče vybrané částky), které se již od roku 2011 účastní téměř všichni členové družiny Medvědů. Zároveň vzhledem k přestěhování Jany Kittové (Kytky) dochází ke změně oddílového vedoucí ho na Michal Cvejn (Myšák). Několik týdnů poté nám je z nařízení vlády ČR v souvislosti s COVID19 pozastavena veškerá běžná činnost do odvolání. Nově nastavené podmínky pro konání schůzek a víkendovek jsou ve skutečnosti téměř neproveditelné, ale ne nemožné, abychom se nemohli alespoň nějak setkat. Rozvíjejí se nové způsoby komunikace a začíná se na léto připravovat náš první tábor pro benjamínky „Medvíďata“

 

Během naší krátké historie prošlo družinou kolem devadesáti členů, a to především dětí. Snad v jejich srdcích zanechal skauting s kamarády z družiny Medvědů dobrou stopu. Rád bych poděkoval všem, kteří nám v tomto počínání, jakkoliv pomohli. Především všem vedoucím, kamarádům, maminkám a tatínkům a příznivcům z řad podnikatelů, firem i obcí.

Jsem přesvědčen že hledání skautských principů odpovědnosti vůči sobě, odpovědnosti vůči ostatním a odpovědnosti vůči Něčemu, co nás převyšuje, je stálou výzvou pro všechny kluky i holky, nehledě na věku, místu, či schopnostech. O toto hledání se pokoušíme v naší krásné přírodě a ve vzájemném společenství. Pokud by se kdokoliv z vás cítil být tímto volán, dejte o sobě vědět.

 

Za Medvědy z Velkého Poříčí sepsal Michal Cvejn (Myšák).

http://www.medvedi-velkeporici.cz/