Kluci

Kluci - Skauti

Pravidelné schůzky v pondělí, čas 16-18 hod, sraz u klubovny Medvědů (fary).