Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka 2023

Informace pro všechny krále, koledníky a vedoucí skupinek.

Tříkrálová sbírka se koná v sobotu 7.1.2022.

Sraz v 8:30 ve skautské klubovně (fara).

Ve 12-13 hod bude oběd pro všechny koledníky a předpokládaný konec akce je kolem 14 hod.

 

Nezapomenout na královskou korunu či turban, kostým krále a kdo má doma velblouda, tak taky s sebou :-)

Kdo by jste neměl kostým, tak dorazte v pátek 6.ledna do klubovny a něco zkusíme vymyslet. 

(Medvíďata v 16:30, ostatní v 19:00)

 

A ještě pro připomenutí text koledy:

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štestí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.


Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem!

Kontakt: Zuzka Cvejnová 724 118 727

Popřípadě: Michal Cvejn 605 957 409

zpět